članica Nadzornog odbora


Danijela Fičko

dani_grubesic@yahoo.com

članica Nadzornog odbora


Lidija Flegar Jukić

lidija.fj@inet.hr

članica Nadzornog odbora


Sandra Maglov

sandramaglov@hotmail.com