Program skupa 2023.

Program skupa 2023.

Program skupa KDV-a 2023. pronaći ćete ispod u dijelu za preuzimanje materijala.

Molimo vas da se prijavite za sudjelovanje na radionicama: prijavni formular za sudionike i sudionice

Odgovori