MITGLIEDSCHAFT

Pristupnica za članstvo

Iz Statuta:

Članak 12.

Članom Društva može postati svaka poslovno sposobna osoba koja izravno ili neizravno sudjeluje u procesu nastave njemačkog jezika na bilo kojoj obrazovnoj razini.

O primanju u članstvo odlučuje Predsjedništvo Društva. Osoba kojoj je odbijen zahtjev u članstvo može se žaliti Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Član Društva dužan je platiti godišnju članarinu početkom tekuće godine. Članu koji ne plati godišnju članarinu prestaje članstvo u Društvu.

Svaki član Društva ima pravo glasa.

Član može u svakom trenutku prekinuti članstvo u Društvu o čemu valja dati pismenu izvjavu.

Prava i dužnosti člana Društva jesu:

  • da bira i bude izabran u tijela Društva,
  • da predlaže planove i programe Društva,
  • da daje prijedloge, primjedbe i mišljenje o radu tijela,
  • da bude informiran o radu Društva, njegovih tijela i interesnih skupina,
  • da neposredno sudjeluje u radu Društva, prisustvuje predavanjima, savjetovanjima, seminarima i ostalim oblicima rada,
  • da sudjeluje pri izvršavanju zadataka Društva,
  • da pridonosi stručnom i znanstvenom radu Društva,
  • da razvija rad Društva,
  • da surađuje u glasilu i ostalim publikacijama Društva,
  • da čuva i podiže ugled Društva.

Godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kuna uplatite na žiro-račun br. IBAN  HR9623600001102780002

Log in